Loading...

Vestibulaire training BPPV - Duizeligheid

Benigne Paroxysmale Positioneringsvertigo (BPPV) is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheids- of evenwichtsklachten. BPPV is een term die wordt gebruikt voor een draaierig of tollend gevoel, die optreedt na bepaalde hoofdbewegingen. Een patiënt met BPPV klaagt van korte (ongeveer maximaal 30 seconden durende) aanvallen van vertigo, eventueel gepaard gaand met misselijkheid en braken, uitgelokt door snelle, plotse hoofdbewegingen (zoals bijvoorbeeld draaien naar andere zijde in bed, bukken om iets op te rapen, gaan neerliggen of opstaan uit bed). Deze klachten ontstaan door een stoornis in het evenwichtsorgaan en kunnen door de therapeut eenvoudig verholpen worden door het uitvoeren van correcte maneuvers. Hierbij is er na enkele behandelingen een quasi volledige genezing.

Voor meer informatie kan U steeds met ons contact opnemen.