Loading...

Medical taping concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de Jaren zeventig gelegd in Azië. De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scale van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werd een elastische tape ontwikkeld die de spieren in hun functie kan ondersteuren, zonder daarbij de beweging te beperken. Door de aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.

Voor meer informatie kan U steeds met ons contact opnemen.

Medical taping concept
Medical taping concept
Medical taping concept
Medical taping concept